Archief N.P.V Neede - Bericht

Artikel van de tubantia site, klik op het logo voor het artikel op Tubantia.nl

NEEDE - Opnieuw is de Spilbroekshow afgelast. Dat is op zich geen schokkend nieuws in tijden dat het ene na het andere evenement wordt geannuleerd. „Vogelgriep is in ons geval een meer gevreesde spelbreker dan corona.”

Voorzitter Dinant Rohaan en bestuurslid Jan Krooshof van de Needse Pluimvee en Konijnenfokvereniging (NPV) wijzen er nog maar eens op dat vogel- en kleindierenshows vooral structureel last hebben van het fenomeen vogelgriep. Dat corona daar nu doorheen fietst, maakt het allemaal nog lastiger.

Het opnieuw annuleren van de Spilbroekshow heeft grote gevolgen. Nog niet eens zozeer van financiële aard als wel in praktische zin als het bijvoorbeeld gaat om de inzet van vrijwilligers, noemt Rohaan een belangrijk punt van zorg. „We zitten in een hoek waar vergrijzing flink toeslaat. Kippen en konijnen houden is niet heel trendy. Wie zich er nu mee bezighouden, zijn in veel gevallen liefhebbers die zelf een dagje ouder worden. Het is de vraag hoeveel van de 150 vrijwilligers nog beschikbaar zijn als we de volgende show gaan houden. Dat wordt begin 2023. We weten eigenlijk nu al, dat we het tegen die tijd met aanzienlijk minder mensen moeten doen.”

Jan Krooshof zou er niet van opkijken als straks een derde is afgehaakt. „Dat zou zomaar kunnen. Je moet niet vergeten dat het veelal om oudere vrijwilligers gaat en die hebben twee jaar niet in actie hoeven komen. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar je trekt niet zomaar het draaiboek van 2020 uit de kast met het idee dat het allemaal vanzelf gaat. We houden al jaren een show een geen jaar is hetzelfde. Twee jaar geen show houden, heeft een enorme impact op de organisatie. We beginnen echt van voor af aan.”

Haalt NPV de honderd?
Een oplossing tegen de vergrijzing toveren ze niet zomaar even uit de hoge hoed. Als die oplossing al bestaat. Dierenverenigingen in Berkelland hebben de koppen al bij elkaar gestoken over mogelijke fusies. Want ze kampen allemaal met hetzelfde probleem. Voor de NPV Neede best pijnlijk, omdat volgend jaar de bijzondere mijlpaal van het 100-jarig bestaan wordt gevierd. Volgens Rohaan extra reden om reëel naar de toekomst te kijken.

„Willen we pluimvee en konijnenshows zoals we die nu kennen in stand houden, dan moet je de krachten bundelen. Daar is iedereen het wel zo’n beetje over eens. Maar dan komt het volgende probleem: wie gaat een show organiseren, waar wordt die gehouden en welke naam hang je eraan. De verschillende verenigingen hebben dat jarenlang ieder op hun eigen manier gedaan. Je hebt het over verschillende culturen en die moet je dan samenvoegen. Ofschoon de bereidheid er ongetwijfeld zal zijn, blijft het hoe dan ook lastig.”

Dierenwelzijnswet
In de wereld van de kleindierhouders wordt veel geklaagd over de nieuwe dierenwelzijnswet. Die stelt verregaande eisen aan hoe dieren mogen worden gehouden. Eén konijn in een hokje mag niet meer. Is zielig, zo heeft de wetgever bedacht.

„Twee konijnen bij elkaar in hetzelfde hokje is vaak nog veel zieliger”, verzekert Krooshof. „Grote kans dat ze elkaar binnen een dag afmaken. Die wetgeving is er veel te snel doorheen gejaagd zonder dat er onderscheid wordt gemaakt tussen het beroepsmatig houden van dieren of als hobby. Of het een nadelig effect heeft op het houden van hobbydieren is de vraag. Dan zijn er wel andere oorzaken aan te wijzen. De mogelijkheden van vrijetijdsbesteding zijn tegenwoordig legio. Er worden andere keuzes gemaakt, waardoor de vergrijzing zich doorzet.”

Knoop doorhakken
Met het eeuwfeest over een jaar voor de boeg tasten Rohaan en Krooshof nog in het duister óf dat gevierd kan worden, laat staan op welke wijze. „De Spilbroekshow van 2023 willen we in iedere geval houden in het teken van het 100-jarig bestaan van de NPV Neede. De show is de enige in Berkelland met deelnemers van buiten de gemeentegrens, wel tot een straal van 50 kilometer. Na de zomer moeten we de knoop doorhakken. We gaan uit van het positieve. Want 100 jaar is natuurlijk een fantastische mijlpaal, die je met al die dierenhouders samen wilt vieren. Want dat is een groot gemis in coronatijd; de Spilbroekshow is voor liefhebbers het hoogtepunt van het jaar. Het is een feestje dat je samen viert en dat gaat al twee jaar niet door.”

Januari is ook een periode dat de vogelgriep weer kan toeslaan. De borden ‘vervoersverbod’ langs doorgaande wegen staan er niet voor niets en maatregelen raken ook de hobbymatige dierenhouderij. De tijd zal het leren, zegt Rohaan. „De show van 2020 zou ook zomaar de laatste Spilbroekshow geweest kunnen zijn.”