Spilbroekshow
De Needse Pluimvee en Konijnenfok Vereniging (N.P.V.) werd op 24 januari 1923 in de keuken van café Wullink ( thans bloemenhuis Kistemaker a/d Nieuwstraat ) opgericht door de heren: A.B. Reith, E. Damstra, J.H. Groothornte en J.W. ten Hoopen. Vanaf 1923 tot 1940 werden diverse tentoonstellingen gehouden.

Tentoonstelling in de vroegere jaren

In het begin bij hotel De Post a/d Oudestraat. Uit de eerste jaren van haar bestaan is er van de N.P.V. en haar tentoonstellingen vrij weinig bekend, omdat bij de brand in 1935 in cafe Spoorzicht het gehele N.P.V. archief, wat zich toen daar bevond, verloren is gegaan. Na 1945 werden de tentoonstellingen gehouden bij cafe Meijers.

In november 1978 werd naar aanleiding van het 55 jarig jubileum voor het eerst een tentoonstelling georganiseerd in de Spilbroekhal. Dit was een ongekend succes. Er werden maar liefst 1500 dieren ingezonden.

Toch heeft het nog tot januari 1982 geduurd voordat werd besloten, dat in het vervolg de tentoonstellingslocatie de Spilbroekhal zou zijn. In dat jaar werd namelijk 1/3 deel van de hal gehuurd. Toen ons in 1983 de mogelijkheid werd geboden om over de gehele hal te kunnen beschikken, hebben we dit met beide handen aangegrepen.

In januari 1988 is de show officieel de naam SPILBROEKSHOW verleend. Sindsdien organiseren we jaarlijks deze show, waar we de mogelijkheid hebben, om ca. 1600 dieren ongetopt te kunnen showen.

Tot ziens op onze SPILBROEKSHOW