Ringen & Enten
Ringen
Een voorwaarde voor het insturen van hoenders (geldt ook voor sierduiven en sier en watervogels) naar een tentoonstelling is dat ze een vaste pootring hebben. Vast betekent dat deze ring bij volwassen dieren niet van de poot afgeschoven kan worden.

Deze ring wordt uitgegeven door Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN).De grootte van het ras bepaalt welke ringmaat wordt gebruikt. KLN heeft een ringenlijst met de juiste ringmaat voor elk ras. De ringen moeten op tijd worden besteld omdat de jonge dieren snel groeien.

Kuikens van enkele dwerghoenders worden al geringd op een leeftijd van 4 tot 5 weken. Kuikens van grote rassen kunnen soms op een leeftijd van twaalf weken nog geringd worden. Wordt er te vroeg geringd dan verliezen de dieren de ringen weer. Wordt er te laat geringd dan zijn de poten te dik en lukt het niet meer.

Op de ring staan de letters van de uitgevende organisatie (voor KLN is dat: NL-H) met daarbij de diameter van de ring, het jaartal en een volgnummer. Elk jaar krijgen de ringen een andere kleur. Je kunt zo eenvoudig zien hoe oud een dier is. De volgorde van de kleuren wordt door de Entente Europeènne (E.E.) vastgesteld voor alle aangesloten Europese landen.

Wim Jansen is voor de NPV de ringencommissaris. Voor vragen over ringen kunt u bij hem terecht.

EE NL-H is de afkorting voor ringen die door de Nederlandse bond afgegeven worden, 20 staat voor ringmaat 20 mm, 08 staat voor het jaar 2008 en 6790 is een uniek volgnummer.

Elk jaar heeft zijn eigen ringkleur.

De ring om de poot van een hoen.

Waterenting
Om hoenders in te mogen zenden naar een tentoonstelling moeten ze ge├źnt zijn tegen Pseudo Vogelpest. Dit wordt ook wel New Castle Disease of NCD genoemd. De dieren zijn vanaf twee weken na de enting tot en met vijf maanden erna immuun. Bij de waterenting wordt ent vloeistof toegevoegd aan het drinkwater van de hoenders, die dit dan opdrinken.

De waterenting vindt 2 keer plaats, op de eerste zaterdag van augustus en de tweede keer 5 weken later op de tweede zaterdag van september. De enting is dan nog werkzaam op de Spilbroekshow eind januari. De waterenting wordt samen met de zusterverenigingen van Berkelland uitgevoerd.